TV inspektion

Der kan være mange årsager til, at en kloak forårsager problemer. Som regel er det en form for forstoppelse af enten indgroede rødder eller faste og løse aflejringer af eksempelvis sæbe- og fedtrester samt jord, okker, rust med mere.

Har man gentagne gange fået renset eller spulet sin kloak samt afløb og rør og vender problemet tilbage, kan det   være en god ide at få foretaget en TV inspektion af systemet for at få klarlagt, hvor problemerne stammer fra.

Hvad er en TV inspektion?

En TV inspektion er en inspektion af en kloak, rør, brønd eller afløb med et kamera. Kameraet bliver ført ned i kloakken, og kloakmesteren kan herved følge med på et TV og skabe sig et overblik over kloakken, røret, brønden eller afløbet.

På denne måde bliver eventuelle brud, lækager, indgroede rødder eller andet opdaget, og man kan med sikkerhed diagnosticere problemet for efterfølgende at udbedre det. En TV inspektion er den sikreste og letteste måde at finde frem til, hvor problemerne med en kloak etc. stammer fra.

Vi tilbyder også TV inspektion efter spuling af kloakker og dræn. Til daglig opererer vi hovedsageligt i områderne omkring København og Gentofte, men vi tilbyder vores services på hele Sjælland.

Forsikringen

Husk at tjekke din forsikring!!

Ikke alle skader og fejl er dækningsberettiget, men som udgangpunkt er det godt at have en ” Skjult rørskadeforsikring”, som typisk dækker skjulte rør i jord, herunder kloakrør ved evt. skade. Det kan nemlig blive en dyr omkostning, hvis skaden er sket under huset, og man selv skal betale.

Har man sin forsikring i orden, og har man en dækningsberettiget skade, så foretager Arne Hansen Eftf.  den fornødne dialog/dokumentation til forsikringen samt udfører reparationen efter aftale med forsikringen.

Arne Hansen Eftf. hjælper dig med råd og vejledning fra start til slut, uanset din situation.

Medlem af BygGaranti

Tv inspektion kan med fordel anvendes ved:

  • Fejlfinding
  • Dokumentation
  • Tilstandsrapport
  • Hushandel
  • Kontrol
  • Rotter
  • Utætheder
  • Rørbrud
  • Forsikring
  • Forstoppelse

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21