Omfangsdræn

Har du problemer med fugt og dårligt indeklima i din kælder, så er et omfangsdræn den rette løsning.

Et omfangsdræn har til formål at fjerne jordfugt, grundvand, samt overfladevand fra husets fundament, så fugtgener eller fugtskader undgås.

Et omfangsdræn har mange aspekter som man skal tage højde for, og skal derfor udføres af en professionel/autoriseret kloakmester med erfaring i udgravning omkring bygningværker/fundamenter.

omfangsdrn1

Hos Arne Hansens Eftf har vi stor erfaring med omfangsdræn og de mange forskellige problemtillinger, der eventuelt kan opstå i den forbindelse:

– gamle vandledninger der brister under opgraving, eller bare skal udskiftes, når vi nu er der. Kloakledninger der skal udskiftes eller omlægges, fordi de er gamle eller ligger i vejen for udgravningen.

– fundamentet der er gammelt og falder fra hinanden, og som skal understøbes eller pudses for at stoppe fugt og vand gennemtrængning

– understøbning af kældertrapper fordi de ikke har fundament helt i bund af udgravningen. Fjernvarme, el, vand m.m.

(Omfangsdræn er ikke et gør-det-selv projekt )

Omfangsdræn er ikke det billigeste arbejde at få udført, men er til gengæld en rigtig god investering for kælder, hus og indeklima.

Pga. af det økonomiske aspekt i et omfangsdræn foretager Arne Hansen Eftf. en seriøs gennemgang af forholdene, og giver dig et tilbud med økonomisk indblik for selve projektet samt eventuelle ekstraomkostninger, der kan opstå under projektet, så du kan tage de rigtige økonomiske beslutninger og ikke bliver overrasket undervejs i forløbet.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21