Omfangsdræn

Har du problemer med fugt og dårligt indeklima i din kælder, så er et omfangsdræn den rette løsning.

Et omfangsdræn har til formål at fjerne jordfugt, grundvand, samt overfladevand fra husets fundament.  Med omfangsdræn kan fugtgener eller fugtskader undgås.

Der er mange aspekter at tage tage højde for, når man etablerer dræn. Derfor skal arbejdet udføres af en professionel/autoriseret kloakmester med erfaring i udgravning omkring bygningsværker/fundamenter.

omfangsdrn1

Hos Arne Hansens Eftf har vi stor erfaring med omfangsdræn. Vi har desuden erfaring med de forskellige problemstillinger, der eventuelt kan opstå i den forbindelse:

– gamle vandledninger, der brister under opgravning, eller skal udskiftes, nu vi alligevel er der. Kloakledninger, der skal udskiftes eller omlægges, fordi de er gamle eller ligger i vejen for udgravningen.

– fundamentet der er gammelt og falder fra hinanden, og som skal understøbes eller pudses for at stoppe fugt og vandgennemtrængning

– understøbning af kældertrapper fordi de ikke har fundament helt i bund af udgravningen. Fjernvarme, el, vand m.m.

(Omfangsdræn er ikke et gør-det-selv projekt )

Der er ingen tvivl om, at denne type forbedring af ejendommen, ikke det billigste arbejde at få udført. Til gengæld kan det være en rigtig god investering for kælder, hus og indeklima.

Pga. af det økonomiske aspekt i et omfangsdræn foretager Arne Hansen Eftf. en seriøs gennemgang af forholdene, og giver dig et konkret tilbud. Tilbuddet giver økonomisk indblik i selve projektet og skitserer eventuelle ekstraomkostninger, der kan opstå under projektet Med dette kan du beslutte ud fra faktiske tal, der holder, og du bliver ikke overrasket undervejs i forløbet.

Vi er professionelle. Derfor er vi naturligvis medlem af BygGaranti

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21