Rotte-Stop-Prop

Byg Garanti er med i prisen

Danmarks bedste VA-Godkendte Rotte-Stop-Prop til lukning af døde/nedlagte kloakledninger.

Døde/nedlagte kloakledninger forekommer ofte ved:

  • Renovering af kloak
  • Omlægning fra gammel til ny kloak
  • Omlægning fra regnvandledning til faskine
  • Flytning/renovering af tagbrønde

En rotte-stop-prop monteres tæt på den ledning der er i brug. Med hurtighærdende flydende beton og kompressor pumpes proppen fuld, og sikrer at rotter ikke kan komme igennem og dermed ikke får en yngleplads.

Forarbejde:

Før isætning af en Rotte-Stop-Prop udfører Arne Hansen Eftf. en seriøs gennemgang med tv inspektion og, hvis nødvendigt, en gennemspuling af din kloakledning.

Vi gennemgår din kloaktegning ved mangler på denne, laver vi en skitse for at sammeligne, og sikre os at proppen bliver placeret rigtigt.

Ved nogle af opgaverne kræver det, at man er to personer. Dette vurderes fra opgave til opgave.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21