Højtryksspuling

Ved forstoppelse eller vedligeholdelse udfører vi rensning af:

 • Køkkenbrønde – evt. tømning med brøndrenser
 • Tagbrønde – evt tømning med brøndrenser
 • Spildevandsledninger
 • Regnvandsledninger
 • Dræn
 • Rodfræsning
 • m.m

Mekanisk rensning af:

 • Badeværelsesafløb
 • Køkkenafløb
 • Toiletafløb
 • Faldstammer

Arne Hansens Eftf. ApS løser naturligvis også mindre opgaver som rensning af kloakanlæg og tv-inspektioner for at afsløre og udbedre brud på kloaknettet. Derudover kan vi også strømpefore, hvorved opgravning kan undgås.

Kloakering i det åbne land dvs. etablering af nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg i områder hvor der ikke er offentligt kloaksystem.

Arne Hansens Eftf. ApS samarbejder med alle forsikringsselskaber vedrørende skader på skjulte rør.

Arne Hansens Eftf. ApS er omfattet af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og medlem af Dansk Byggeri. Det betyder, at vores arbejde overholder gældende regler, og at vores kunder er omfattet af en garantiordning.

Kontakt os for at høre mere om vores kloakservice i bl.a. Allerød, Farum, Gentofte og København.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21