Skybrudssikring- ved installation af et højtvandslukke

Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe tilbage i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, eksempelvis i forbindelse med kraftig regn (skybrud), hvis kloakken ude i vejen ikke har den fornødne kapacitet til at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Hos Arne Hansens Eftf. er vi eksperter inden for alle former for højvandslukke. Det gælder både enkle løsninger som f.eks. udskiftning af et gulvafløb, til mere komplicerede løsninger.

Vi foretager en seriøs gennemgang og finder den bedste løsning skræddersyet til dig, da behov og muligheder kan variere fra bolig til bolig.

img3

Hos Arne Hansen Eftf. er vi uddannet Kessel Serviceteknikker, hvilket sikrer en professionel tilgang til både montering og vedligeholdelse af højtvandslukkere.

Vi anvender ligeledes produkter fra Kessel, som er markedsledende med velafprøvede produkter.

Pga. af utallige kælderoversvømmelser (skybrudsskader), hvor kældre er blevet oversvømmet 2 og 3 gange, er forsikringsselskaberne begyndt at stille større krav til deres kunder om, at de forebygger risikoen for skybrudsskader.

De opfordrer dig til at:

  • Få installeret en højvandslukker
  • Få lavet en serviceaftale med en Aut. Kloakmester (serviceteknikker) der kommer mindst en gang om året og servicerer din højvandslukker samt sikrer, at den er funktionsdygtig.

Ved at opfylde disse krav overfor forsikringen,  i samarbejde med din Aut. Kloakmester (serviceteknikker) giver forsikringen typisk rabat på din husforsikring.

Så ring til din forsikring og hør nærmere om, hvilke krav de stiller, og hvilken rabat de eventuelt giver efterfølgende.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21