Div. arbejdsopgaver

Asfalt

 • Asfaltlapning af huller
 • Udlægning af mindre arealer
 • Kørsel af 1 m2 asfalt på trailer
 • Lukning af huller efter opgravning
 • m.m.

 

Belægning/Granit

 • Indkørsler
 • Gangstier
 • Terrasser
 • Chaussesten
 • Kantsten
 • Støttemure
 • Re-etablering efter opgravning kørsel af 1 m2 grus på trailer
 • Afvandingsrender i belægning
 • m.m.

Diverse graveopgaver med maskine

 • Opgravning af rødder, stød, hække
 • Udgravning af indkørsler, stier, terrasser
 • Udlægning af muld, stabilgrus, afretningsgrus
 • Opgravning for ny vandledning, vandbrud
 • m.m

Fundamenter til:

 • Støttemure
 • Tilbygninger
 • Stolper
 • m.m.

Understøbning: (f.eks. under dræning/forsikringssager)

Fundament

 • Trapper
 • Sætningsskader
 • m.m.

Betonarbejde:

 • Nedbrydning af gamle trapper
 • Opbygning af nye trapper
 • Reparation/pudsning af vægge ved f.eks. drænarbejde
 • Støbning af mindre betongulve
 • m.m.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21