Har du rotter?

Hører du puslen under gulvet, kratten i radiatorerne, i træ,- eller betongulvet, har du sætningskader i belægningen, eller ligefrem
huller langs husmuren/skuret, kan det godt tyde på, at du har fået uventede gæster.

Den typiske rotte får op til 3-5 kuld unger om året, hvert med 4-12 unger. Ungerne er kønsmodne efter 3 mdr.

Rotten er et skadedyr og smittebærer og kan gennem sin urin overføre adskillige sygdomme til mennesker og husdyr. Rotten er en gnaver med skarpe fortænder og kan gnave i næsten alt og forvolde store skader på omgivelserne ( f.eks. skjulte el-installationer og vandledninger ).

Rotten kommer ofte gennem dit kloaksystem i ødelagte rør, samlinger og udtørrede regnvandsbrønde pga. manglende vedligeholdelse, men den kan også trænge gennem ødelagte ventilationsriste i fundamentet, samt gennem ødelagte kældervinduer/-døre. Rotten finder sit indpas på lofter gennem tagnedløb, læmure, udluftningsrør eller faldstammer som fra kloakken fører op over taget.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 20 13 56 21